Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Người lao động; Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của đơn vị năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu: 48tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/GDĐT-CĐGD
Ngày ban hành: 4/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
Ngày có hiệu lực: 4/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
Người ký: Trưởng Phòng Kim Văn Minh
Trích yếu:
Nội dung:
File đính kèm  Tệp đính kèm: 171tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3kehoachhncc_81tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1721.pdf

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm