Hiện tìm kiếm văn bản

Có 15 văn bản được tìm thấy


STTSố văn bảnTiêu đềLoại tài liệuNgày đăng
1 2583/UBND-TCKH Về hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Đính kèm file :  

 19tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá318van_phong2583-ubnd-hdthuchiendutoanngansach2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191432tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1914_1832tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1914.pdf

Phòngtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
2 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
Đính kèm file :  

 thong-tu-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-tt-bgddt-chuan-nghe-nghiep-giao-vien-co-so-giao-duc-pho-thong_2312tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá198.pdf

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO23-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
3 14/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/TT-BGDĐT Thông tư ban hành chuẩn Hiệu trưởng giáo dục phổ thông
Đính kèm file :  

 tt-chuanhieutruong2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18tt-bgdt_2312tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá198.pdf

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO23-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
4 1721/KH-UBND KẾ HOẠCH KIỂM TRA Tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
Đính kèm file :  

 khktthang12_1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1923.pdf

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
5 17tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/HD-GDĐT-TĐ HƯỚNG DẪN Về việc xét công nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài khoa học phục vụ công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Đính kèm file :  

 18112tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáhuongdanxetcongnhanpvanhhuongskkn_912tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1915.pdf

Phòng26-11-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
6 1596/KH-GDĐT Kế hoạch hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Củ Chi giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25
Đính kèm file :  

 kehoachbinhdanggioi2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá182tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25_9112tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1821.pdf

Phòngtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-11-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
7 1561/GDĐT-CSVC Công tác chuẩn bị tổ chức Hội trại tổng kết Hội thi năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
Đính kèm file :  

 kehoachtochuchoitrai_3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1821.pdf

Phòng3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
8 1612/KH-GDĐT Kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua kỷ niệm 5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm huyện Củ Chi được phong tặng danh hiệu "Đất thép thành đồng" )(17/9/1967 - 17/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17) và kỷ niệm 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Phòng25-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
9 14528/UBND_GDĐT Về việc thu, sử dụng học phí và thu khác của cơ sở giáo dục và đào tạo công lập từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
Đính kèm file :  

 171tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25thuchihocphi_251tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1714.pdf

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO25-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 1537/KH-GDĐT Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
Đính kèm file :  

 171tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13quychechitieudanchunganh_161tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá171.pdf

Phòng16-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
11 1529/GDĐT-VP Về thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
Đính kèm file :  

 171tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11congtacthiduakhenthuong_111tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1719.pdf

Phòng11-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
12 449/TB-VP Thông báo nội dung kết luận của đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Thị Thanh Hiền tại cuộc hợp về công tác quản lý giáo dục đào tạo và phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn huyện
Đính kèm file :  

 171tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11chongxamhaitinhduc_111tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1719.pdf

Phòng11-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
13 13679/KH-UBND Kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm Củ Chi được phong tặng danh hiệu "Đất Thép Thành Đồng" (17/9/1967 - 17/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
Đính kèm file :  

 121tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3_81tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1722.pdf

Phòngtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
14 12tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/KH-UBND Kế hoạch tổ chức "Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/11" trên địa bàn huyện Củ Chi năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
Đính kèm file :  

 121tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3kehoachngayphapluat_81tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1722.pdf

Phòngtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
15 48tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/GDĐT-CĐGD Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Người lao động; Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của đơn vị năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
Đính kèm file :  

 171tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3kehoachhncc_81tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1721.pdf

Phòngtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17