Hiện tìm kiếm văn bản

Có 9 văn bản được tìm thấy


STTSố văn bảnTiêu đềLoại tài liệuNgày đăng
1 56/BC-THCSBH Báo cáo tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Đính kèm file :  

 bctongket_2562tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1914.pdf

Văn bản đi13-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
2 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 /KH-THCSBH Kế hoạch tổ chức giao lưu kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam
Đính kèm file :  

 kehoach2212_2562tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1914.doc

Văn bản đi2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
3 137/KH-THCSBH Kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Đính kèm file :  

 1819kh_nam_hoc_2562tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1914.pdf

Văn bản đi25-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
4 172 /KH-THCSBH Kế hoạch pháp chế năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Đính kèm file :  

 1819kh_phap_che_2562tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1914.pdf

Văn bản đi3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
5 131/KH-THCSBH Kế hoạch hướng nghiệp NH: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Đính kèm file :  

 ke_hoachhuong_nghiep_18-19_2562tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1914.pdf

Văn bản đi25-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
6 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/KH-THCSBH Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Đính kèm file :  

 ke_hoach_thuc_hien_nhiem_vu_cong_nghe_thong_tin_nam_hoc2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_2562tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1914.pdf

Văn bản đi25-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
7 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/KH-THCSBH Kế hoạch Hoạt động giáo dục NGLL NH:2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Đính kèm file :  

 1819kh_hd_gdngll_2562tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1914.pdf

Văn bản đitập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
8 1628/KH-GDĐT Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
Đính kèm file :  

 171tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25kehoachcntt_251tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1714.pdf

Văn bản đi25-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
9 Thời Khóa biểu HK1; NH:2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
Đính kèm file :  

 17tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá92tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátkb_161tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá171.xls

Văn bản đi16-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17