Viết bài văn miêu tả sáng tạo (Bài viết số 7)7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Hướng dẫn viết bài văn miêu tả sáng tạo.

Tuần 32. Cầu Long Biên chứng nhân lịch sử. Viết đơn7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Hiểu được ý nghĩa làm”chứng nhận lịch sử” của cầu Long Biên, từ đó nâng cao, làm phong phú thêm tâm hồn,tình cảm đối với quê hương đất nước,đối với các di tích lịch sử.: Hiểu các tình huống cần viết đơn : Khi nào viết đơn ? Viết đơn để làm gì ?Biết cách viết đơn đúng qui cách và nhận ra được những sai sót thường gặp khi viết đơn.

Tuần 31. Câu trần thuật đơn không có từ là, Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ.7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Nắm được kiểu câu trần thuật không có từ là. Hiểu được thế nào là câu sai về chủ ngữ và vị ngữ, tự phát hiện ra các câu sai về chủ ngữ và vị ngữ có ý thức nói, viết câu đúng.

Tuần 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. bài Lao xao. Ôn tập kiểm tra tiếng Việt25/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Cảm nhận được vẻ đẹp và sự phong phú của hình ảnh các loài chim ở làng quê trong bài lao xao. Ôn lại các bài: Các thành phần chính của câu, Câu trần thuật đơn, Câu trần thuật đơn có từ là để làm bài kiểm tra 1 tiết.

Tuần 29 - bài cây tre Việt Nam, câu trần thuật đơn có từ là25/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Qua bài Cây tre Việt Nam, em sẽ cảm nhận được vẻ đẹp và giá trị của cây tre - một biểu tượng về đất nước và con người Việt Nam; nâng cao kiến thức về câu trần thuật đơn

Hướng dẫn viết bài tập làm văn tả người25/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Hướng dẫn viết bài văn tả người, dàn bài có đầy đủ ba phần; mở bài, thân bài, kết bài.

Các thành phần chính của câu - Tập làm thơ năm chữ18/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Hoán dụ - Tập làm thơ bốn chữ - Cô Tô18/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Nội dung ôn kiểm tra 1 tiết phần Văn bản11/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Ôn lại các văn bản từ bài 18 đến bài 23

Tiết 99 Lượm - Mưa9/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tiết 93, 94 Đêm nay Bác không ngủ - Ẩn dụ - Luyện nói về văn miêu tả9/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Bài 21 - Vượt thác - Viết bài viết số 58/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Cảm nhận được vẻ đẹp phong phú, hùng vĩ của thiên nhiên và vẻ đẹp của người lao động được miêu tả trong bài vượt thác. chuẩn bị trước nội dung bài viết sô 5

Bài 22. Buổi học cuối cùng. Nhân hóa. Phương pháp tả người4/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Đọc và tóm tắt được nội dung truyện, hiểu được nội dung ý nghĩa truyện, nâng cao kiến thức về phép nhân hóa, biết viết đoạn văn, bài văn tả người.

Bài 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Bức tranh của em gái tôi4/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Các em đọc văn bản và tóm tắt nội dung văn bản, chú ý cách kể chuyện và diễn biến tâm trạng của người anh.