THCS Bình Khánh | Phòng GD&ĐT Huyện Cần Giờ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Lễ công nhận trường THCS Bình Khánh đạt chất lượng giáo dục và khai giảng năm học mới 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 -2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 (6/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Chào mừng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, ngày 5/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 trường THCS Bình Khánh đã tổ chức lễ công nhận trường đạt chất lượng giáo dục và khai giảng năm học mới 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.

Bài 29: Câu hỏi và bài tập tổng kết chương II: Nhiệt học (18/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Bài 24 : Công thức tính nhiệt lượng (18/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Bài 29: Sự sôi (tiếp theo) (18/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

tuần tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 tiết 46 cung chứa góc (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Bài 21: Nhiệt năng (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Bài 29-3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Thường thức mĩ thuật: Giới thiệu tỉ lệ cơ thể người và tập vẽ dáng người(tiếp theo) (9/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Bài 31-Thường thức mĩ thuật: Một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật Ai Cập, Hi Lạp, La Mã... (9/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Ôn tập chương và các tiết từ 47 đến 52 (9/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Bài 25: Phương trình cân bằng nhiệt (18/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Bài 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: Tổng kết chương II: Nhiệt học (18/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Bài 28: Sự sôi (18/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

hình học 9 tiết 45 luyện tập góc có đỉnh trong đường tròn (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Bài 33-34: Vẽ theo mẫu-Xé dán giấy lọ hoc và quả (9/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Bài 31-Vẽ trang trí: Trang trí tự do (9/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Bài 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-Thường thức mĩ thuật: Sơ lược về mĩ thuật thế giới thời kỳ cổ đại (9/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Bài 55:Sơ Đồ Điện (9/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Quyết định số 4115/QĐ-UBND - Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền... 24/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Quyết định số: 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá46 /QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí... 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, thị trấn 26/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Giải thể trường trung học cơ sở 26/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở 26/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Quyết định số: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá49/QĐ-UBND - Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng... 7/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã 26/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài 26/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục trở lại 26/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Công văn số 1583/BGDĐT-GDTC - V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trường học 7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Công văn số: 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá31/TTKSBT-PCBTN - V/v giám sát hoạt động kiểm soát bệnh truyền nhiễm trường học trong đại dịch... 7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kế hoạch số 538/KH-GDĐT Về tổ chức bồi dưỡng các môn Lịch sử và Địa lí , Khoa học tự... 6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Công văn số 523-GDĐT Về cung cấp danh sách người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19. 5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kế hoạch số 516-KH-GDĐT Về thực hiện đánh giá chuẩn Hiệu trưởng , chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non,... 5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Công văn số 55tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/GDĐT Về rà soát , điều chỉnh, bổ sung các thông tin dữ liệu thống kê trên... 7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kế hoạch số 538/KH-GDĐT Về tổ chức bồi dưỡng các môn Lịch sử và Địa lí , Khoa học tự... 6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Quyết định số 487-QĐ-GDĐT Về giao số lượng người làm việc , số lượng hợp đồng theo Nghị định số... 5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Công văn số 515-GDĐT Về hướng dẫn tổ chức dạy học khi học sinh cấp THCS đi học lại và... 5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

KHẨN Giấy mời số 488/GM-GDĐT Về dự họp về công tác nhân sự các trường Mầm non, các trường THCS. 27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

KHẨN Giấy mời số 86-GM-UBND Về triển khai thực hiện hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/NĐ-CP của... 24/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

KHẨN Giấy mời số 138/GM-GDĐT Về dự Hội nghị sơ kết HKI năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá cấp THCS. 5/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thư mời số 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/TM-GDĐT Về họp rà soát dữ liệu báo cáo thống kê kỳ giữa năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. 8/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Giấy mời số 222tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-GM-GDĐT Về dự họp triển khai kỳ thi Olympic tháng 4 lần 2 cấp huyện năm học... 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

KHẨN GIẤY MỜI Số 458-TM-GDĐT Về giải quyết thuyên chuyển viên chức. 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

KHẨN: GIẤY MỜI SỐ 48/GM-VP - Tham dự Hội nghị tập huấn trực tuyến về công tác phòng, chống dịch... 5/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

KHẨN Thư mời số 61-TM-GDĐT Về dự chuyên đề " Tổ chức tiết học tại Thư viện" 14/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thư mời số 255/TM-GDĐT-VP - Về mời dự tập huấn khoá đào tạo chuyên sâu về phương pháp giảng dạy... 3/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi Ngành Giáo dục nhân dịp Khai giảng năm... 3/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thông tư số: 32/TT-BGDĐT- Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông 13/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Công văn số 3719/UBND - Về việc thực hiện Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang 25/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

HỎA TỐC - CÔNG ĐIỆN số 7924/CĐ-UBND - Về việc cho học sinh nghỉ học trước diễn biến của bão số 16 24/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

V/v thực hiện các thủ tục bàn giao CĐCS về LĐLĐ huyện. 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Đang truy cập : 1
Hôm nay : 39
Hôm qua : 626
Tuần này : 5,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
Tuần trước : 5,8tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4
Tháng này : 11,827
Tháng trước : 53,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21
Tất cả : 14tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,527