Đại hội Chi bộ trường THCS Cửu Long nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá23

Sáng ngày 12/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá vừa qua, Chi bộ trường THCS Cửu Long đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá23 thành công tốt đẹp. Đại hội đã thảo luận, biểu quyết và thông qua những báo cáo chính trị của chi bộ nhiệm kì 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá trình Đại hội. Đại hội đã bầu Bí thư nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá23 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phường 22 nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25

Sau tuyên bố khai mạc Đại hội của đại diện Đoàn chủ tịch, Đại hội được nghe báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá23 của Chi bộ do đồng chí Lê Đình Thảo – Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá và đồng chí Bùi Minh Trung, đại diện Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội. Hầu hết ý kiến của các đồng chí đảng viên trong đại hội đều đồng tình nhất trí với những nội dung được nêu ra trong dự thảo báo cáo.

 

Đồng chí Lê Đình Thảo – Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá và phương hướng nhiệm vụ công tác
nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2
3

Đại hội diễn ra trong không khí nghiêm túc cùng với sự đóng góp ý kiến thẳng thắn, nhiệt tình của các đồng chí đảng viên giúp cho nội dung dự thảo văn kiện đầy đủ và hoàn thiện.

          Thành công của Đại hội không thể không kể đến sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng bộ phường Phường 22. Và trong Đại hội vừa qua, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường 22 đại diện cho Đảng bộ phường 22 cũng đã đến tham dự Đại hội. Đại hội còn nhận được sự quan tâm đặc biệt, lời chúc của thành viên Hội đồng trường.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng – Đảng ủy viên, Phó CT UBND P22
phát biểu tại Đại hội

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, Đại hội đã bầu đồng chí Lê Đình Thảo là Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá23. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ phường 22 nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25 gồm có đồng chí Lê Đình Thảo – Bí thư Chi bộ, đồng chí Bùi Minh Trung và đồng chí Trần Kim Oanh.

Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25 ra mắt Đại hội

Đại hội đã kết thúc trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá23; thống nhất xây dựng các kế hoạch công tác để chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá23. Đại hội cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức, người lao động dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ trường THCS Cửu Long đoàn kết, thống nhất, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Một số hình ảnh khác trong Đại hội Chi bộ THCS Cửu Long nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá23

 

 

Hình ảnh diễn ra trong Đại hội Chi bộ THCS Cửu Long

Các đồng chí đảng viên trong Chi bộ lên bỏ phiếu
bầu Bí thư và Bầu đoàn đại biểu