Công tác vệ sinh, khử khuẩn chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại

Công tác vệ sinh, khử khuẩn chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại 3/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

KẾ HOẠCH Phương án đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi học trở lại

KẾ HOẠCH Phương án đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi học trở lại 29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

THÔNG BÁO Tổ chức cho học sinh đi học trở lại

THÔNG BÁO Tổ chức cho học sinh đi học trở lại 29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

THÔNG BÁO: Thời khóa biểu học online các lớp.

THÔNG BÁO: Thời khóa biểu học online các lớp.26/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

KẾ HOẠCH Tổ chức khảo sát học sinh lớp 9 THCS năm học 2019 – 2020

KẾ HOẠCH Tổ chức khảo sát học sinh lớp 9 THCS năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

THÔNG BÁO SỐ 6: Về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh đến hết ngày 03 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO SỐ 6: Về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh đến hết ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 19/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

THÔNG BÁO: Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình HTV và VTV

THÔNG BÁO: Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình HTV và VTV12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

12 việc người dân TP.HCM cần làm trong '14 ngày vàng' chống Covid-19

12 việc người dân TP.HCM cần làm trong '14 ngày vàng' chống Covid-1928/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

THÔNG BÁO (KHẨN): Về thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19

THÔNG BÁO (KHẨN): Về thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 28/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

THÔNG BÁO: Thời gian phát sóng truyền hình các chuyên đề kiến thức lớp 9 và lớp 12

THÔNG BÁO: Thời gian phát sóng truyền hình các chuyên đề kiến thức lớp 9 và lớp 1223/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

THÔNG BÁO SỐ 5: Về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh đến hết ngày 05 tháng 4 năm 2020.

THÔNG BÁO SỐ 5: Về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh đến hết ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

THÔNG BÁO SỐ 2: Về việc tư vấn Trực tuyến Hướng nghiệp - Tuyển sinh năm 2020

THÔNG BÁO SỐ 2: Về việc tư vấn Trực tuyến Hướng nghiệp - Tuyển sinh năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Lịch phát sóng Chương trình Tư vấn Trực tuyến Hướng nghiệp - Tuyển sinh năm 2020

Lịch phát sóng Chương trình Tư vấn Trực tuyến Hướng nghiệp - Tuyển sinh năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 29/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

THÔNG BÁO: Về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2020.

THÔNG BÁO: Về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. 29/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

THÔNG BÁO: Về việc phối hợp tổ chức ôn tập kiến thức trên truyền hình

THÔNG BÁO: Về việc phối hợp tổ chức ôn tập kiến thức trên truyền hình26/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá