THCS Đặng Tấn Tài | Phòng GD&ĐT Quận 9 tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Chào mừng bạn đến với website trường THCS Đặng Tấn Tài
Đơn xin nhập học lớp 6 (4/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
Kế hoạch tuyển sinh năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (4/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
Mẫu hồ sơ Đảng Viên (7/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
Mẫu C2 dành cho Giáo Viên năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (17/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
LỊCH THI HỌC KỲ 1 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (7/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
Họp đần năm (6/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
Mẫu M2 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (11/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
(GẤP) MẪU LÝ LỊCH C2 (25/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)
3 công khai (11/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14)
Hướng dẫn cập nhật thông tin cá nhân và tình hình covid-19 (29/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)
Lịch phát sóng Chương trình Tư vấn Trực tuyến Hướng nghiệp - Tuyển sinh năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (Từ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đến ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá) (29/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)
Tài khoản viettel_study của giáo viên (22/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)
Hội thi rung chuông vàng chào mừng 37 năm ngày nhà giáo việt nam do công ty anh ngữ tim tài trợ (18/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
Lễ khai giảng năm học mới tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 tại trường THCS Đặng Tấn Tài (6/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Chuyển tiếp từ Sở GD&ĐT - Về điều chỉnh lịch thi Tiếng Anh, Tin học quốc tế. (Kính gửi các... 1/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Công khai kết quả Cuôc thi "Văn hay - Chữ tốt" lần thứ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá cấp quận - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19... 7/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về dự chuyên đề môn Hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp - Học kỳ I - Năm học... 13/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Kết quả Kỳ thi chọn Đội tuyển HSG các môn Văn - Toán - Anh - Lý - Hóa Khóa... 13/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về phần mềm thiết kế bài giảng Smartschool các môn Lịch sử, Địa lý, GDCD (Kính gửi các trường THCS) 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Trường THCS Đặng Tấn Tài
Đ/c: đường 128 khu phố 4 Phường Phước Long A Quận 9
Đ/t: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá862828696

Email: thcsphuoclongq9@gmail.com
http://thcsdangtantai.www.mencosmeticskr.com