THAO GIẢNG: Tiết học ngoài trời Thực Hành đo chiều cao và đo khoảng cách

THAO GIẢNG: Tiết học ngoài trời Thực Hành đo chiều cao và đo khoảng cách 3/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Chuyên đề cấp Quận:

Chuyên đề cấp Quận:"Ứng dụng Arduino trong day học STEM" Nhóm tin học thực hiện ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá193/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Trải nghiệm liên môn Sử - Văn 9 tại bảo tàng chứng tích chiến tranh, chủ đề Việt Nam - bản hùng ca - giai đoạn 1930-1975.

Trải nghiệm liên môn Sử - Văn 9 tại bảo tàng chứng tích chiến tranh, chủ đề Việt Nam - bản hùng ca - giai đoạn 193tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-1975.9/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Đổi mới kiểm tra qua hoạt động trải nghiệm để làm văn tả cảnh tại Bến Nhà Rồng.

Đổi mới kiểm tra qua hoạt động trải nghiệm để làm văn tả cảnh tại Bến Nhà Rồng.2/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tiết sử địa phương qua kết hợp trải nghiệm và bảo tàng di động tại sân trường.

Tiết sử địa phương qua kết hợp trải nghiệm và bảo tàng di động tại sân trường.31/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hội khỏe Phù Đổng 2019-2020

Hội khỏe Phù Đổng 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá26/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

BDTX: Chuyển giao bài giảng tư duy sáng tạo

BDTX: Chuyển giao bài giảng tư duy sáng tạo5/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Toàn thể giáo viên của trường tham gia tập huấn từ 8g đến 11g3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá gồm 6 buổi như sau: -Thứ ba 2,9,16/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. -Thứ năm 4,11,18/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.

Chuyên đề:

Chuyên đề: "vận dụng phương pháp tích hợp liên môn trong dạy học dự án" bộ môn âm nhạc17/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Học sinh được trải nghiệm trong tiết tăng cường tiếng Anh 7. Thực hiện cô Phương Uyên.

Học sinh được trải nghiệm trong tiết tăng cường tiếng Anh 7. Thực hiện cô Phương Uyên.5/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Chuyên đề tiếng Anh: rèn kỹ năng giao tiếp chủ đề

Chuyên đề tiếng Anh: rèn kỹ năng giao tiếp chủ đề "Văn hoá du lịch".1/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tiết học ngoài nhà trường môn Sử 8 với chủ đề:

Tiết học ngoài nhà trường môn Sử 8 với chủ đề:"Bác Hồ - Người cho em tất cả"27/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tiết học ngoài nhà trường môn Sử 8 với chủ đề:"Bác Hồ - Người cho em tất cả" vào sáng thứ bảy ngày 23 tháng 3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 tại Bến Nhà Rồng đã mang lại cho học sinh nhiều kiến thức bổ ích

Tiết học ngoài nhà trường, môn Mỹ Thuật, học sinh khối 6

Tiết học ngoài nhà trường, môn Mỹ Thuật, học sinh khối 618/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tiết học Mỹ thuật 6 tổ chức tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ với chủ đề: "Bức hoạ về mẹ và quê hương".

Thao giảng môn Địa 6, tích hợp liên môn

Thao giảng môn Địa 6, tích hợp liên môn6/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hội thi

Hội thi "STEM xe thề năng cấp trường năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19"23/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19