Chương trình phát triển bóng rổ trong học đường

Chương trình phát triển bóng rổ trong học đường2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Liên đoàn bóng rỗ Việt Nam, Bộ Giáo dục phối hợp với công ty Jrnba thực hiện chương trình phát triển bóng rổ trong học đường tại trường THCS ĐỒNG KHỞI