Phát động phong trào học Ngoại ngữ trong trường học

Phát động phong trào học Ngoại ngữ trong trường học 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

18 học sinh Trường THCS Hồ Văn Long được công nhận học sinh giỏi quận năm học 2019 - 2020

18 học sinh Trường THCS Hồ Văn Long được công nhận học sinh giỏi quận năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 7/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Câu lạc bộ

Câu lạc bộ " Em yêu Khoa học"18/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Trường THCS Hồ Văn Long tổ chức buổi hướng học - hướng nghiệp cho học sinh khối 9

Trường THCS Hồ Văn Long tổ chức buổi hướng học - hướng nghiệp cho học sinh khối 918/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thao giảng trao đổi  kinh nghiệm và họp tổng kết đánh giá kết quả dạy học lịch sử học kì 1 năm học 2018 – 2019

Thao giảng trao đổi kinh nghiệm và họp tổng kết đánh giá kết quả dạy học lịch sử học kì 1 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1917/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Sôi nổi tiết stem môn hóa học

Sôi nổi tiết stem môn hóa học27/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Thú vị giờ học lịch sử

Thú vị giờ học lịch sử 27/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Lý thú với văn học địa phương

Lý thú với văn học địa phương23/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Tiết học tích hợp liên môn

Tiết học tích hợp liên môn13/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Bài giảng STEM (môn GDCD)

Bài giảng STEM (môn GDCD)9/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Thực hành tiết dạy “ sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học”

Thực hành tiết dạy “ sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học”2/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Hào hứng với sự sáng tạo

Hào hứng với sự sáng tạo24/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Học mà chơi – chơi mà học

Học mà chơi – chơi mà học24/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Môn Lịch Sử Quận Bình Tân Tổng Kết năm học 2017-2018

Môn Lịch Sử Quận Bình Tân Tổng Kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1811/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Hoạt động câu lạc bộ tiếng anh năm học 2017-2018

Hoạt động câu lạc bộ tiếng anh năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá183tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17