Hiện tìm kiếm văn bản

Có 13 văn bản được tìm thấy


STTSố văn bảnTiêu đềLoại tài liệuNgày đăng
1 THÔNG BÁO Kết luận và chỉ đạo của Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ sau Hội nghị Sơ kết Chuyên môn học kỳ I, năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Đính kèm file :  

 ket_luan_chi_dao_chuyen_mon_-_phuong_huong_hkii_moi_nhat_1932tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.pdf

Thông báo19-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2 Bảng phân công chuyên môn - Học kỳ II - Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Đính kèm file :  

 phancongchuyenmonhockyii1122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9_1432tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22.pdf

Thông báo11-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
3 12tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/TB-THCS.HVN Thông báo tuyển sinh năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Thông báo13-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
4 THÔNG BÁO: Tiêu chuẩn, bình chọn Cháu ngoan Bác hồ và Chi đội mạnh năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Đính kèm file :  

 tieu_chi_binh_chon_chau_ngoan_bac_ho_432tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14.docx

Thông báotập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
5 KẾT QUẢ CUỘC THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN VÀO THỰC TIỄN VÀ DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP CẤP QUỐC GIA
Đính kèm file :  

 File 1 : TP Ho Chi Minh-Tich hop lien mon-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.pdf

 File 2 : TP Ho Chi Minh-vdktlmgqvdtt-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.pdf

Thông báotập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
6 KẾT QUẢ HỌC SINH ĐẠT GIẢI CẤP THÀNH PHỐ
Đính kèm file :  

 KQ HSG TP (1).xls

Thông báotập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
7 DANH SÁCH HỌC SINH TIÊU BIỂU NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16
Đính kèm file :  

 DS HS TB cả nam.doc

Thông báo19-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16
8 Kết quả Học sinh giỏi cấp thành phố năm học: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16
Đính kèm file :  

 Thong ke Kết quả HSGH TP 15-16 1.pdf

Thông báo29-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16
9 KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI CẤP QUẬN (VÒNG 1)
Đính kèm file :  

 KẾT QUẢ HS GIỎI LỚP 9 15-16 vong 1.pdf

Thông báo12-11-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá DANH SÁCH HỌC SINH TIÊU BIỂU (ĐỢT 1: THÁNG 8+9+1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)
Đính kèm file :  

 DS HS TB giua HKI.pdf

Thông báo12-11-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
11 Tờ trình: Đăng ký thi đua và hình thức khen thưởng - Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Đính kèm file :  

 dang_ky_thi_dua_va_hinh_thuc_khen_thuong_-_nam_hoc_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_3122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.pdf

Thông báotập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
12 Danh sách học sinh Giỏi năm học: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
Đính kèm file :  

 DS HS TB HKii--ca nam_.doc

Thông báotập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
13 Danh sach học sinh tiêu biểu xuất sắc năm học: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 Thông báo14-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15