GV - CNV trường Kiến Thiết tham gia tổng vệ sinh sát khuẩn bàn ghế , phòng học lần 2 trong đợt phòng chống dịch cúm virus Corona