BÀI HÁT TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG LÊ VĂN TÁM

Học sinh các khối lớp lưu ý học thuộc bài hát truyền thống trường