Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện hướng dẫn số 03-HD/BDVTU ngày 6 tháng 4 năm 2015 của Ban Dân vận Thành uỷ về

Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện hướng dẫn số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-HD/BDVTU ngày 6 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 của Ban Dân vận Thành uỷ về "Xây dựng chính trị nồng cốt giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18"31/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

8gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá sáng ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/11/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 tại Hội trường A UBND Quận Bình Thạnh đã diễn ra Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện hướng dẫn số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-HD/BDVTU của Ban Dân vận Thành uỷ.

Tọa đàm

Tọa đàm "Vai trò của Chi hội khuyến học trường học trong công tác Khuyến học - Khuyến tài - Xây dựng xã hội học tập"3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Chiều ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, thầy Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Chi bộ Hiệu trưởng nhà trường và thầy Nguyễn Học - Bí thư Chi đoàn đã tham dự buổi tọa đàm "Vai trò của Chi hội khuyến học trường học trong công tác Khuyến học - Khuyến tài - Xây dựng xã hội học tập" tại Hội trường UBND Quận.

Hội Nghị đánh giá giữa Nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành Phố lần X

Hội Nghị đánh giá giữa Nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành Phố lần X27/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

"QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập tổ kiểm tra chương trình hành động Phòng chống tham nhũng lãng phí và thực hành tiết kiệm Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18" VÀ " MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG" 3/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Một số điều đáng chú ý trong luật tiếp công dân

Một số điều đáng chú ý trong luật tiếp công dân3/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức

Nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức3/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

"QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định quy tắc ứng xử" và Nội dung của "Quy tắc ứng xử của Cán bộ-Giáo viên-Công nhân viên-Học sinh, trong nhà trường" 3/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Hội nghị quán triệt Quy định số 102-QÐ/TW

Hội nghị quán triệt Quy định số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-QÐ/TW1/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Sáng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3, Quận Bình Thạnh tổ chức Hội nghị quán triệt Quy định số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-QÐ/TW ngày 15-11-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Ðồng chí Vũ Ngọc Tuất - phó Bí Thư thường trực, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận chủ trì hội nghị.

Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2017 và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 2017 - Triển khai nhiệm vụ năm 2018

Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Triển khai nhiệm vụ năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1826/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Sáng 25/1, Ban Dân vận Quận ủy tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Triển khai nhiệm vụ năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18”. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đến dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Luật Giao thông đường bộ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá814/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Thông tin pháp luật số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá321/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Phổ biến "Những điều cần biết về bầu cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực từ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1621/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Thông tin pháp luật số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá221/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16