THÔNG TIN PHÁP LUẬT SỐ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16
Ngày có hiệu lực: 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16
Người ký:
Trích yếu: Ngày 21 tháng 3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ký ban hành Thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/TT-BGDĐT quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên.
Nội dung:

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

 

Ngày 21 tháng 3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ký ban hành Thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/TT-BGDĐT quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên.

Theo đó, một số nội dung được quy định như sau:

* Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Thông tư này quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên mm non, giáo viên tiu học, giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông công lập (gọi chung là giáo viên), giảng viên cao đẳng, giảng viên đại học công lập (gọi chung là giảng viên).

- Thông tư này áp dụng đối với người trúng tuyển làm giáo viên trong các cơ sở giáo dục mm noncơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, các trường chuyên biệt; người trúng tuyển làm giảng viên trong các trường cao đng (trừ trường cao đng ngh), trường đại học, học viện, đại học vùng, đại học quốc gia thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (gọi chung là cơ sở giáo dục).

- Các cơ sở giáo dục ngoài công lập căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị, vận dụng các quy định tại văn bản này để thực hiện.

* Thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên

- Để được bổ nhiệm các chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, người trúng tuyn phải thực hiện thời gian tập sự 6 tháng.

- Để được bổ nhiệm các chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, người trúng tuyển phải thực hiện thời gian tập sự 6 tháng.

- Để được bổ nhiệm các chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, người trúng tuyn phải thực hiện thời gian tập sự 9 tháng.

- Để được bổ nhiệm các chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông, người trúng tuyển phải thực hiện thời gian tập sự 9 tháng.

- Để được bổ nhiệm các chức danh nghề nghiệp giảng viên, người trúng tuyển phải thực hiện thời gian tập sự 12 tháng.

* Những trường hp đặc biệt về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên

- Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau từ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 ngày trở lên, thời gian nghỉ hè, nghỉ Tết, nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật của người trúng tuyển không được tính vào thời gian tập sự. Thời gian tiếp tục tập sự được thực hiện ngay sau khi người trúng tuyn đã hết thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo him xã hội; đã hết thời gian nghỉ ốm; hết thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của cơ quan có thm quyền.

- Người trúng tuyển làm giáo viên, giảng viên đã thực hiện giảng dạy trong các cơ sở giáo dục phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng từ đủ 12 tháng trở lên không phải thực hiện thời gian tập sự.

- Người trúng tuyển làm giảng viên có bằng tiến sĩ và đã tham gia giảng dạy trong thời gian làm nghiên cứu sinh thì được người đứng đầu cơ sở giáo dục xem xét rút ngắn thời gian tập sự.

- Người đứng đầu các cơ sở giáo dục quyết định thời điểm tiếp tục thực hiện tập sự đối với những trường hợp chưa đảm bảo đủ thời gian tập sự theo quy định.

…..

Thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.

File đính kèm  Tệp đính kèm: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16_TT-BGDDT_Thoi gian tap su cua giao vien giang vien.doc

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm