Tuyên truyền An toàn giao thông

Tuyên truyền An toàn giao thông 16/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tưởng nhớ người đi – Vì người ở lại!

Tưởng nhớ người đi – Vì người ở lại!9/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 8/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

học sinh với Văn hóa giao thông

học sinh với Văn hóa giao thông22/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trường học trong dịp Lễ 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4 và 1/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18. 13/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại các đơn trên địa bàn quận13/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Hướng dẫn tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương13/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Hướng dẫn xét Tốt nghiệp THCS 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1813/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Triển khai thực hiện hộp thư điện tử thành phố6/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Hội thi Tổng phụ trách Đội giỏi23/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Tổ chức Liên hoan Hợp xướng23/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Hưởng ứng cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai

Hưởng ứng cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai22/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Về thực hiện cuộc thi cấp thành phố “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh và giáo viên THCS năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 22/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

tổ chức hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 19/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Danh sách học sinh dự thi khéo tay kỹ thuật cấp thành phố 17/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17