Nghị định về chính sách tinh giản biên chế

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu: 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/NĐ--CP
Ngày ban hành: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14
Ngày có hiệu lực: 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
Người ký:
Trích yếu:
Nội dung:
File đính kèm  Tệp đính kèm: ND1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14-CP.pdf

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm