KẾT QUẢ KỲ THI OLYMPIC THÁNG 4 THCS THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN 1 - NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.

Sáng ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 Thầy Nguyễn Hồng Đức Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Du  Chúc mừng thầy cô và học sinh trường đạt thành tích trong kỳ thi Olympic tháng 4 TP.HCM năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.

 

STT Họ và Tên Lớp Môn dự thi Kết quả Ghi chú
1 Nguyễn Ngọc Đạt 7/7 Toán Huy chương Vàng
2 Nguyễn Huy Vũ 8/6 Toán Huy chương Vàng
3 Ong Thụy Sỹ 7/5 Anh Huy chương Vàng
4 Nguyễn Bảo Nhi 7/1 Văn Huy chương Vàng
5 Vũ Đăng Huy 7/1 Lịch Sử Huy chương Vàng
6 Phan Bảo Trân 8/6 KHTN Huy chương Bạc
7 Cao Thanh Hiếu 8/5 KHTN Huy chương Bạc
8 Trần Khánh Ngân 6/4 Toán Huy chương Bạc
9 Nguyễn Gia Linh 6/8 Anh Huy chương Bạc
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Trương Quốc Trí 8/5 Anh Huy chương Bạc
11 Nguyễn Nhật Đan Thanh 6/6 Văn Huy chương Bạc
12 Nguyễn Khánh Ngân 6/3 Lịch Sử Huy chương Bạc
13 Dương Nguyễn Quỳnh Anh 8/5 KHTN Huy chương Đồng
14 Trần Ngọc Gia Bình 6/8 KHTN Huy chương Đồng
15 Nguyễn Quang Minh 8/1 Robot A Huy chương Đồng
16 Huỳnh Đình Phúc 7/4 Robot A Huy chương Đồng
17 Nguyễn Ngọc Khánh Nguyên 8/5 Văn Huy chương Đồng
18 Đỗ Hồng Yên 8/7 Xe Thế năng Huy chương Đồng
19 Phan Thị Thảo Vân 8/3 Xe Thế năng Huy chương Đồng
2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Phan Khánh Linh 7/4 Địa Lý Huy chương Đồng
21 Phạm Quỳnh Châu Uyên 8/6 Địa Lý Huy chương Đồng
TỔNG CỘNG: 5 HUY CHƯƠNG VÀNG
7 HUY CHƯƠNG BẠC
9 HUY CHƯƠNG ĐỒNG