Chuyên đề giới thiệu sách mừng xuân 2020.

Chuyên đề giới thiệu sách mừng xuân 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. 7/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thư viện trường THCS Nguyễn Du giới thiệu sách tháng 1.

Thư viện trường THCS Nguyễn Du giới thiệu sách tháng 1.7/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Sáng ngày 30/9/2019 trường THCS Nguyễn Du tổ chức phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 chủ đề

Sáng ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 trường THCS Nguyễn Du tổ chức phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 chủ đề " Học tập suốt đời- Học tập thông minh để trở thành công dân tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội văn minh. Giới thiệu cuốn sách " Bác Hồ viết Di chúc"3/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Ngày 25/5/2019 học sinh trường THCS Nguyễn Du tích cực hưởng ứng tham gia chương trình

Ngày 25/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 học sinh trường THCS Nguyễn Du tích cực hưởng ứng tham gia chương trình" Sách trao tay _ Cầu nối yêu thương lần thứ Xll năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19". Tại Công viên Văn hóa Đầm Sen. Em Lê Hoàng Mai Phương lớp 8/7 đat giải nhì cuộc thi viết chữ đẹp cấp Thành Phố.27/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Kế hoạch hội thi

Kế hoạch hội thi "gia đình đọc sách" nhân ngày sách việt nam và ngày gia đình việt nam năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Kế hoạch của phòng giáo dục về việc triển khai tổ chức ngày hội sách việt nam lần thứ 6

Kế hoạch của phòng giáo dục về việc triển khai tổ chức ngày hội sách việt nam lần thứ 617/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Dân ta phải biết sử ta - cho tường gốc tích nước nhà việt nam.

Dân ta phải biết sử ta - cho tường gốc tích nước nhà việt nam. 12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Giới thiệu sách tháng 3

Giới thiệu sách tháng 3 "tình yêu bất tận của mẹ"16/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Giới thiệu sách tháng 3 - nói lời hay làm việc tốt

Giới thiệu sách tháng 3 - nói lời hay làm việc tốt12/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Cùng nhau tìm hiểu lịch sử việt nam.

Cùng nhau tìm hiểu lịch sử việt nam.28/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Truyền thống tốt đẹp của mỗi dân tộc bao giờ cũng được phát huy cùng sự trường tồn của dân tộc ấy. Qua mỗi giai đoạn lịch sử, dân tộc Việt Nam đã làm rạng rỡ thêm những bài học quý giá của quá khứ, biến chúng thành những nhân tố góp phần chiến thắng cho cuộc đấu tranh hiện tại và mở ra triển vọng tươi sáng cho tương lai. Các anh hùng dân tộc của chúng ta sở dĩ làm nên nghiệp lớn, vì không bao giờ họ tách mình khỏi truyền thống tốt đẹp của dân tộc, mà ngược lại, họ luôn đại diện cho những nguyện vọng cao cả nhất, bức thiết nhất của nhân dân trong thời đại của mình. Là một anh hùng dân tộc vĩ đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kế tục xứng đáng nhất sự nghiệp và công đức của những bậc tiền bối kiệt xuất, đã thu góp tinh hoa tư tưởng mà dân tộc ta hun đúc nên từ máu lửa của những cuộc chiến đấu sinh tồn và phát triển. Cả cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là “làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc ai cũng được học hành”. Để giúp học sinh hiểu rõ hơn về Lịch sử nước nhà, tăng thêm niềm tự hào dân tộc, cố gắng học tập tốt và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Thư viện cùng Liên Đội THCS Nguyễn Du kết hợp tổ chức Hội thi Tìm hiểu về tác phẩm “Lịch sử nước ta” của Hồ Chí Minh. Hội thi bắt đầu diễn ra sáng thứ 7 (ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19).

Giới thiệu sách tháng 2

Giới thiệu sách tháng 22tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Để tiếp tục “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Trong buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần (Thứ 2, ngày 18/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19) Thư viện trường THCS Nguyễn Du đã tiến hành giới thiệu cuốn sách “Mãi mãi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Thông qua những tác phẩm viết về Người, nhằm tác động hơn nữa tới tập thể đội ngũ CBGVCNV nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ không ngừng tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao chuyên môn; đổi mới phương pháp giảng dạy. Đồng thời giúp các em học sinh nêu cao ý thức phấn đấu trong học tập, rèn luyện, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Chính vì vậy mà liên tục trong những năm qua chất lượng dạy và học trong nhà trường không ngừng đi nâng lên.