Họp CMHS đầu năm học 14/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 NTHB

Họp mặt cha mẹ học sinh khối lớp 6 đầu năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 NTHB

Dự Lễ Tri ân và Trưởng thành cho học sinh khối 9 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 NTHB

Cha mẹ học sinh các khối lớp họp cuối năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 NTHB

Thư mời cha mẹ học sinh các lớp khối 9 4/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 NTHB

Tham dự buổi “Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp phân luồng học sinh sau THCS năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19” 26/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 NTHB

Ban đại diện Cha mẹ học sinh các lớp dự Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 17/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 NTHB

Cha mẹ học sinh các lớp dự họp sơ kết học kỳ 1 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 8/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 NTHB

Ban đại diện Cha mẹ học sinh các lớp dự họp sơ kết học kỳ 1 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 8/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 NTHB

Dự Lễ kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/1982-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18) 17/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 NTHBắc

Giáo viên dạy Tiếng Anh tham dự thao giảng 31/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 NTHBắc

Dự Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 22/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 NTHBắc