Thao giảng cấp Quận môn Sử ngày 12/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Sáng ngày 12/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 trường THCS Nguyễn Văn Nghi thao giảng Quận môn sử 6 tiết 13 bài 12 " Nước Văn Lang " gần 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá thầy cô BGH và GVBM sử các trường THCS quận Gò Vấp tham dự

giáo viên lên tiết  : cô Bùi Thị Minh Lý cùng học sinh lớp 6/1 tham gia )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thầy Lê Hoàng Dũng Cán bộ chỉ đạo môn sử nhận xét tiết dạy