Tập huấn thực hiện nhập kế hoạch giảng dạy trên Cơ sở dữ liệu ngành.

Ngày 17/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, tại phòng Tin học 2 trường THCS Nguyễn Văn Phú, đã diễn ra buổi tập huấn “Thực hiện nhập kế hoạch giảng dạy trên chương trình CSDL ngành”. Thành phần tham dự bao gồm các thầy cô là tổ trưởng, tổ phó, nhóm trưởng các tổ bộ môn trong trường.

Tham dự buổi tập huấn, các thầy cô được hướng dẫn cách đăng nhập vào hệ thống, cách sử dụng, nhập liệu để đáp ứng yêu cầu áp dụng công nghệ thông tin trong việc lập kế hoạch giảng dạy trong năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.