Kỳ thi Olympic học sinh giỏi lần 3

Kỳ thi Olympic học sinh giỏi lần 3 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Hội Trại 9/1/2016 Ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên Việt Nam

Hội Trại 9/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 Ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên Việt Nam26/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Hội trại kết hợp chuyến ngoại khóa tham quan Khu Du Lịch Đại Nam

Hội trại kết hợp chuyến ngoại khóa tham quan Khu Du Lịch Đại Nam22/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Thực hiện hoạt động truyền thống kỉ niệm ngày Thành lập Trường, tập thể Giáo Viên, Cán Bộ - Công Nhân Viên và các em học sinh trường THCS Nguyễn Văn Tốđã thực hiện hội trại kết hợp chuyến ngoại khóa tham quan Khu Du Lịch Đại Nam vào ngày 15.1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15.

Kế hoạch tổ chức hội trại chào mừng ngày thành lập trường (15/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1996 - 15/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)22/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15