8 ĐỀ ÁN ISA DANH HIỆU TRƯỜNG HỌC HỢP TÁC QUỐC TẾ TÍCH CỰC

8 ĐỀ ÁN ISA DANH HIỆU TRƯỜNG HỌC HỢP TÁC QUỐC TẾ TÍCH CỰC

Stt

Tên Đề Án

Thời gian

Trang liên kết (Facebook)

1

Lễ hội chào đón năm mới của các nước

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

https://www.facebook.com/nguyenvantoq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.dean1

2

Lễ hội triễn lãm các vật dụng tái chế

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

https://www.facebook.com/nguyenvantoq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.dean2

3

Quy cách ăn uống ở Anh và Việt Nam

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

https://www.facebook.com/nguyenvantoq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.dean3

4

Áo Dài Việt Nam

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

https://www.facebook.com/nguyenvantoq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.dean4

5

Thành Phố của tôi - Niềm tự hào của Tôi

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

https://www.facebook.com/nguyenvantoq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.dean6

6

Kêu gọi các quốc gia Đông Nam Á bảo vệ rùa biển

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

https://www.facebook.com/nguyenvantoq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.dean5

7

Tháng Quốc Tế đi bộ đến trường

11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

https://www.facebook.com/nguyenvantoq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.dean7

8

Hội trại học sinh - sinh viên 9/1

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

https://www.facebook.com/nguyenvantoq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.dean8

https://www.facebook.com/nguyenvantoq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.dean1

https://www.facebook.com/nguyenvantoq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.dean2

https://www.facebook.com/nguyenvantoq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.dean3

https://www.facebook.com/nguyenvantoq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.dean4

https://www.facebook.com/nguyenvantoq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.dean5

https://www.facebook.com/nguyenvantoq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.dean6

https://www.facebook.com/nguyenvantoq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.dean7

https://www.facebook.com/nguyenvantoq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.dean8