Thông báo tuyển sinh lớp 6 (cập nhật 28/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TỐ

 

THÔNG BÁO

( V/v TUYỂN SINH LỚP 6)

 

Do nhu cầu mở rộng trường lớp và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động và cán bộ CNV có thời gian nộp hồ sơ cho con em, nên nhà trường sẽ tiếp tục nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 niên khóa 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 đến hết ngày Thứ 7 (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17).

                                                                                                              Chủ tịch hội đồng tuyển sinh

                                                                                                                        Hiệu trưởng

 

 

                                                                                                               TS.Nguyễn Thành Phát

Tải file đính kèm: tuyensinhlop6capnhat.pdf
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)