Hiện tìm kiếm văn bản

Có 27 văn bản được tìm thấy


STTSố văn bảnTiêu đềLoại tài liệuNgày đăng
1 1371/QĐ-UBND BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Đính kèm file :  

 158769tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6422566172442tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8_2442tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11.pdf

Văn bản24-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2 Về hướng dẫn thực hiện Đề án "Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25".
Đính kèm file :  

 vb-91tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-161tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19171tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1916_181tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1913.pdf

Văn bản18-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
3 Về thực hiện một số nội dung trong Điều lệ trường phổ thông.
Đính kèm file :  

 vb-893-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1914_131tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1916.pdf

Văn bản13-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
4 Văn bản đại hội Cha Mẹ Học sinh năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Đính kèm file :  

 vb_dai_hoi_cmhs_19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_81tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1911.pdf

Văn bảntập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
5 Về văn bản thu học phí các lớp tiên tiến hội nhập
Đính kèm file :  

 File 1 : 4514ngaytập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá175122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1714_81tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1911.pdf

 File 2 : qd_so_7839qd-unbd_81tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1911.pdf

 File 3 : quyetdinhpheduyetmucthucuatruongtientien5122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1714_81tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1911.pdf

Văn bảntập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
6 825/KH-GDĐT Kế hoạch công tác chính trị tư tưởng năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.
Đính kèm file :  

 File 1 : kh-835-27tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá92tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1911tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_31tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1912.pdf

 File 2 : datahcmedupgdquan1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáattachments2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đápgdq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-khcttt2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_31tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1912.docx

Văn bảntập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
7 873tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-UBND Quyết định về công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.
Đính kèm file :  

 qd-873tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-13tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá82tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá192492tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1915_2992tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá197.pdf

Văn bản29-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
8 788/GDĐT Kế hoạch triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
Đính kèm file :  

 kh-788-16tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá92tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá192tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá92tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1915_2292tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá198.pdf

Văn bản22-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
9 Quyết định số 3728/QĐ-UBND ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của UBND tp.HCM về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Qui định đánh giá phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với CB,CC,VC trong cơ quan hành chính và đơn vị SNCL ( Nghị quyết tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/NQ-HĐND tp.HCM)
Đính kèm file :  

 3728692tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1914_992tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1913.pdf

Văn bảntập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 9619/KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/QD-TTg ngày 27/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 cua Thủ tướng Chinh phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
Đính kèm file :  

 9619kh-ubndsigned992tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1912_992tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1913.pdf

Văn bảntập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
11 Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi Ngành Giáo dục và Đào tạo nhân dịp khai giảng năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.
Đính kèm file :  

 thuchucmungkhaigiang292tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1913_292tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1919.pdf

Văn bảntập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
12 Kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Quận ủy với cán bộ quản lý, giáo viên ngành Giáo dục - Đào tạo Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Đính kèm file :  

 kh188qu13tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá82tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191682tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1911_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá82tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá199.pdf

Văn bản2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
13 33tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 Ủy ban nhân dân Tp.Hồ Chí Minh triển khai Kế hoạch triển khai chương trình Giáo dục phổ thông
Đính kèm file :  

 33tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8khubsignedkehoachctgdpt2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá181682tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19161982tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1911_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá82tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá199.pdf

Văn bản2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
14 983/GDĐT-TrH Về khảo sát Môn Ngoại ngữ lớp 9 THCS năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Đính kèm file :  

 vanbankhaosat9242tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1913442tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá198_1142tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.doc

Văn bản11-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
15 3337/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và tiềm năng ứng dụng điện mặt trời
Đính kèm file :  

 datahcmedupgdquan1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáattachments2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1943337kh-ubndsigned442tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1917_542tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá198.pdf

Văn bảntập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
12