Tham quan học tập năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Ngày 26/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, Liên Đội trường THCS Nguyễn Văn Trỗi đã tổ chức cho học sinh tham quan học tập về nguồn tại Cồn Phụng, viếng mộ cụ Đồ Chiểu