Tuyển bảo vệ

Thông báo tuyển bảo vệ trường

UBND HUYỆN NHÀ BÈ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

PHƯỚC LỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 69/TB-THCSPL

 

Nhà Bè, ngày 24 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

THÔNG BÁO

Về tuyển dụng nhân viên bảo vệ Trường Trung học cơ sở Phước Lộc

___________________

                  

Trường Trung học cơ sở Phước Lộc thông báo tuyển dụng nhân viên bảo vệ như sau:

I. ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN XÉT TUYỂN

1. Đối tượng dự tuyển

            a) Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;

            b) Có đơn xin xét tuyển nhân viên hợp đồng;

            c) Có lý lịch rõ ràng;

            d) Có trình độ văn hóa 9/12 trở lên;

            đ) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

               2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

            II. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

  • 1.Sơ yếu lý lịch, có xác nhận Chính quyền địa phương;
  • Bản sao chứng minh nhân dân trên giấy A4 (có chứng thực sao y);
  • Bản sao hộ khẩu trên giấy A4 (có chứng thực sao y);
  • Bản sao các văn bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trên giấy A4 có xác nhận sao y bản chính;
  • Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
  • Giấy khám sức khỏe của các Trung tâm y tế quận, huyện trở lên(không quá 6 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ);

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Trường Trung học cơ sở Phước Lộc huyện Nhà Bè tiếp nhận hồ sơ, cụ thể như sau:

1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đến hết ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.

2. Địa điểm nộp hồ sơ: Trường THCS Phước Lộc huyện Nhà Bè – Địa chỉ: 423/2 Đào Sư Tích, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng trường)

- Không tiếp nhận hồ sơ gửi qua đường Bưu điện, Email hoặc người khác nộp thay.

3. Số điện thoại liên hệ: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.37817399 hoặc tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.37816456 (trong giờ hành chính).

Trường Trung học cơ sở Phước Lộc huyện Nhà Bè thông báo./.

 

Nơi nhận:

- Phòng Nội vụ Huyện;

- Phòng Giáo dục Huyện;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Đầm

 

 

 

 

 

Tải file đính kèm: thong_bao_tuyen_dung_nhan_vien_bao_ve_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_252tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1914.docx
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)