KẾ HOẠCH THAM QUAN NGOẠI KHÓA

Tham quan ngoại khóa là một hoạt động nằm trong chương trình học tập của học sinh. Nhằm thực hiện nhiệm vụ kế hoạch hoạt động Đoàn Đội, và kế hoạch tham quan ngoại khóa trong năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18. Nay nhà trường kết hợp cùng công ty Du lịch Thái Bình Dương tổ chức chương trình tham quan ngoại khóa cho các em học sinh với kế hoạch như sau:

 

Tác giả: Chi đoàn