TẬP HUẤN DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM

Thực hiện kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, triển khai phương pháp dạy học theo định hướng STEM, trong 3 ngày 13,14,15/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục tổ chức lớp tập huấn phương pháp dạy học theo định hướng STEM. Tham gia lớp tập huấn gồm 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá giáo viên đến từ các trường phổ thông trên địa bàn thành phố. Lớp tập huấn được dạy trực tiếp bởi chuyên gia người Anh- Ông Alan West, người đã có kinh nghiệm trên 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm nghiên cứu và giảng dạy phương pháp giáo dục theo định hướng STEM. Trường THCS Tân Quý Tây tham dự với tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 giáo viên.

Giới thiệu STEM

Giáo dục STEM, hiểu theo hướng tiếp cận giải quyết vấn đề, là một định hướng giáo dục mà ở đó học sinh sử dụng kiến thức và kỹ năng của những lĩnh vực khoa học - công nghệ - kỹ thuật và toán học để giải quyết những vấn đề thực tế của cuộc sống. Để triển khai được một bài giảng chủ đề STEM với định hướng trên, người giáo viên sẽ đối mặt với không ít thử thách.

Những khó khăn - thử thách

Thử thách đầu tiên chính là lồng ghép bối cảnh cuộc sống thực tế vào trong bài giảng/chương trình học STEM. Thử thách thứ hai là đưa được nội dung kiến thức phù hợp với chương trình giáo dục hiện hành vào trong bài giảng STEM. Thử thách thứ ba là phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề của các em học sinh qua bài giảng STEM. Chương trình tập huấn này được tổ chức nhằm trang bị cho học viên những khái niệm cơ bản và những công cụ trong giáo dục định hướng STEM để tháo gỡ những khó khăn trên cho người giáo viên.

Kết quả đạt được

Tại buổi tập huấn, các giáo viên sẽ được tham gia làm thí nghiệm thực tế như một học sinh để từ đó trả lời được các câu hỏi: Vấn đề STEM là gìGiáo viên sẽ tổ chức hoạt động như thế nào để học sinh tích cực tham gia và để gắn liền với bối cảnh thực tế cuộc sống các em? Học sinh sẽ phát triển nhng kỹ năng nào thông qua các hoạt động đó? Các nhóm giáo viên sẽ cùng lên kế hoạch xây dựng bài giảng STEM và được hướng dẫn sử dụng công cụ đánh giá nhằm giúp cải thiển bài giảng STEM được thiết kế. Cuối cùng, các giáo viên sẽ cócơ hội phân tích và đánh giá việc áp dng việc triển khai dạy học theo định hướng STEM ở các trường học và địa phương mình.