THỦ TỤC NHẬP HỌC LỚP 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá THPT NĂM HỌC: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Học sinh sẽ nộp hồ sơ nhập học từ 4 đến 19-7-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.

Hồ sơ nhập học bao gồm:

- Đơn xin dự tuyển 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá có ghi 3 nguyện vọng ưu tiên xét vào các trường trung học phổ thông;

- Phiếu báo điểm tuyển sinh 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá trên đó có ghi 3 nguyện vọng;

- Học bạ cấp trung học cơ sở (bản chính);

- Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (bản chính). Học sinh mới công nhận tốt nghiệp nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp (tạm thời) do các cơ sở giáo dục cấp và nộp bản chính văn bằng vào hồ sơ khi được phòng GD-ĐT cấp phát bằng;

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

- Giấy xác nhận được hưởng chính sách ưu tiên (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Các em học sinh được rút hồ sơ nhập học từ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/7.

Tác giả: ADMIN