V/v điều chỉnh khung thời gian năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá lần 2

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu: 8tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/BGDDT-GDTrH
Ngày ban hành: 13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Ngày có hiệu lực: 13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Người ký: PHÙNG XUÂN NHẠ
Trích yếu:
Nội dung:
File đính kèm  Tệp đính kèm: 8tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3bgddtgdtrhsigned_1532tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8.pdf

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm