Dự lễ khai giảng năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Dự lễ kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/1982-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)19/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Dự hội nghị cán bộ - công chức - viên chức năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá195/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Dự đại hội CMHS và đối thoại học đường năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1922/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Họp hội đồng sư phạm tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1813/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Họp chi bộ định kỳ tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1813/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Họp hội đồng sư phạm tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1811/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Họp Hội đồng trường quý III năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá181tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Họp hội đồng sư phạm tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1828/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18