KH xét TN THCS 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu: 65/KH-TTH
Ngày ban hành: 8/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
Ngày có hiệu lực: 8/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
Người ký: Thân Lê Hồng Nhung
Trích yếu: KH xét TN THCS 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
Nội dung:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỦ CHI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TÂN THÔNG HỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 65 /KH-TTH

Tân Thông Hội, ngàytập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác xét công nhận tốt nghiệp THCS

năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

                                                                 __________________

Căn cứ Quyết định số 11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/QĐ-BGD&ĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở;

Căn cứ văn bản 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/GDĐT-KTKĐCLGD ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17;

Thực hiện văn bản số 486/GDĐT-CM ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi về  hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17;

Trường THCS Tân Thông Hội xây dựng Kế hoạch thực hiện xét công nhận tốt nghiệp THCS 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 như sau:

  

I. CHUẨN BỊ:

- Hiệu trưởng tổ chức cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, nghiên cứu học tập quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/QĐ-BGD&ĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế 11) và hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

- Hiệu trưởng lập danh sách cán bộ, giáo viên được đề nghị tham gia vào hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS của đơn vị. Thành viên của hội đồng xét tốt nghiệp THCS là những người có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao. 

- Hiệu trưởng hướng dẫn chặt chẽ việc đánh giá, xếp loại học sinh theo quy định, hoàn tất các thủ tục, hồ sơ xét công nhận đúng thời gian; xử lý nghiêm những hiện tượng thêm điểm, sửa điểm sai quy định trong sổ gọi tên ghi điểm, hoặc học bạ làm thay đổi xếp loại học lực.

- Hiệu trưởng tổ chức kiểm tra, phát hiện và thông báo bằng văn bản đến từng người học các trường hợp hồ sơ không hợp lệ, thiếu hồ sơ; thống nhất thời hạn cuối cùng để bổ túc, hoàn thiện hồ sơ. Chấm dứt hiện tượng bổ túc hồ sơ sau thời hạn quy định, gây khó khăn cho công tác xét duyệt tốt nghiệp. Cán bộ, giáo viên tiếp nhận hồ sơ nếu để thất lạc, ảnh hưởng đến quyền lợi người học cần phải xử lý. Việc tiếp nhận các loại giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích,… của người học cần quy định chặt chẽ, có ký nhận trong sổ sách.

- Hiệu trưởng tổ chức kiểm tra chặt chẽ, chính xác hồ sơ. Chủ tịch hội đồng xét tốt nghiệp tổ chức kiểm tra lần cuối trước khi xét công nhận và lập danh sách người học đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp, trình Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phê duyệt.

- Hiệu trưởng sẽ bố trí đủ máy móc, thiết bị và cán bộ được huấn luyện nghiệp vụ tham gia vào việc nhập và xử lý dữ liệu trên máy tính theo từng công đoạn được giao.

 

II. ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP:

Thực hiện theo Điều 4 của Quy chế 11.

 

III. HỒ SƠ DỰ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP:

Thực hiện theo Điều 5 của Quy chế 11.

 

IV. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN, KHUYẾN KHÍCH:

Thực hiện theo Điều 6 của Quy chế 11.

 

V. VIỆC KIỂM TRA HỒ SƠ XÉT TỐT NGHIỆP:

1. Bộ phận học vụ cần kiểm tra kỹ hồ sơ xét tốt nghiệp (đối chiếu giữa học bạ, giấy khai sinh, giấy chứng nhận,... đảm bảo chính xác tuyệt đối họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh (ghi đủ quận, huyện, tỉnh, thành), ghi đầy đủ các cột mục, không bị rách nát, tẩy xóa, có đầy đủ chữ ký của người chịu trách nhiệm từng phần và của cấp quản lý…), lập danh sách xét tốt nghiệp và kiểm tra hồ sơ (theo mẫu của Sở Giáo dục và Đào tạo) đúng với khai sinh, học bạ, ghi chú các trường hợp ưu tiên nếu có. Hiệu trưởng sẽ tổ chức cho kiểm tra lại và đặc biệt lưu ý kiểm tra nhiều lần lúc nhập dữ liệu vào danh sách.

2. Một số trường hợp đặc biệt như học sinh hồi hương, Việt kiều... không có đầy đủ học bạ 4 năm thì Hiệu trưởng sẽ lập danh sách và hồ sơ trình Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện xem xét giải quyết (đúng độ tuổi, học đủ lớp,...).

3. Chủ tịch hội đồng xét tốt nghiệp chịu trách nhiệm về điều kiện tốt nghiệp của người học trong hội đồng. Khi hội đồng kiểm tra hồ sơ phát hiện còn người học không đủ điều kiện, thiếu hồ sơ quan trọng, hội đồng có thể quyết định xóa tên trong danh sách xét tốt nghiệp.

Các trường hợp nghiêm trọng cần lập biên bản và báo ngay với Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện để giải quyết.

4. Các giấy chứng nhận nghề, chứng nhận học sinh giỏi, đạt giải thể dục thể thao, văn nghệ, Nét vẽ xanh,… các giấy chứng nhận con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, dân tộc,… bổ sung sau khi hoàn tất hồ sơ xét tốt nghiệp sẽ không có giá trị hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích khi xét tốt nghiệp.

 

VI. ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP:

Thực hiện theo Điều 7 của Quy chế 11.

 

VII.  XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP:

Thực hiện theo Điều 8 của Quy chế 11.

 

VIII. SỐ LẦN XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRONG MỘT NĂM:

Đối với học sinh THCS, mỗi năm xét công nhận tốt nghiệp một lần, ngay sau khi kết thúc năm học (theo biên chế năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo).   

 

 IX. HỘI ĐỒNG XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS được thành lập và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 9 của Quy chế 11.

 

X.  QUY TRÌNH, THỦ TỤC XÉT CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

1. Các bước tiến hành ở các cơ sở giáo dục:

1.1. Bước 1: Sau khi hoàn chỉnh học bạ của người học, giáo viên chủ nhiệm  lớp lập ba danh sách:   

a. Danh sách 1: gồm người học có đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp theo thứ tự (mẫu 1)

- Học sinh dự xét công nhận tốt nghiệp THCS lần đầu;

- Học viên dự xét công nhận tốt nghiệp THCS hệ GDTX lần đầu;

- Học sinh chưa tốt nghiệp THCS các năm trước;

- Học viên chưa tốt nghiệp THCS hệ GDTX các năm trước;

- Học sinh THCS chuyển sang xin xét công nhận tốt nghiệp THCS hệ GDTX.

b. Danh sách 2: gồm người học chưa đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp cũng theo thứ tự như danh sách 1 (mẫu 2).

c. Danh sách 3: gồm người học cần xem xét thêm một số điều kiện, ví dụ: hạnh kiểm, diện ưu tiên, khuyến khích,… có thể điều chỉnh bổ sung (nếu có).  (Mẫu 3).

1.2. Bước 2:

- Giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm lớp 9 kiểm tra danh sách nêu ở mục 1.1 (rà soát các trường hợp sai sót hoặc có thể bổ sung) khẳng định số lượng và danh sách người học đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp, ghi biên bản,… giáo viên chủ nhiệm  hoàn chỉnh các danh sách, ký tên;

- Giáo viên chủ nhiệm lớp 9 cho từng người học dò lại nội dung các cột mục của các danh sách nêu ở mục 1.1, sau đó người học ký tên vào danh sách.

1.3. Bước 3:

- Họp hội đồng xét tốt nghiệp THCS thực hiện các nội dung:

+ Tập hợp danh sách người học lớp 9, biên bản của giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm; 

+ Hội đồng kiểm tra hồ sơ đề nghị xét tốt nghiệp của từng lớp; đối chiếu tiêu chuẩn, đề nghị công nhận tốt nghiệp cho người học thuộc phạm vi trách nhiệm của Hội đồng;

+ Lập biên bản xét công nhận tốt nghiệp THCS và danh sách người học được đề nghị công nhận tốt nghiệp.

Biên bản phải có đầy đủ họ tên, chữ ký của các thành viên hội đồng; danh sách đề nghị công nhận tốt nghiệp phải có họ tên, chữ ký của chủ tịch hội đồng, người lập bảng.

- Hồ sơ đề nghị công nhận tốt nghiệp THCS gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo gồm:

+ Tờ trình đề nghị công nhận tốt nghiệp do Chủ tịch hội đồng ký;

+ Biên bản xét công nhận tốt nghiệp;

+ Danh sách người học được đề nghị công nhận tốt nghiệp theo thứ tự như danh sách 1 nêu ở mục X.1. (3 bản - tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 bản giữ lại trường; tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 bản gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo; tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 bản gửi về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (KT&KĐCLGD) - Sở Giáo dục và Đào tạo).

1.4. Bước 4: Sau khi được Phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định công nhận danh sách tốt nghiệp THCS, nhà trường tiến hành cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

2. Nội dung công tác tổ chức xét tốt nghiệp THCS:

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN THỰC HIỆN

Từ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/4 đến 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

- Xây dựng kế hoạch

- Rà soát danh sách đề cử CB,GV vào Hội đồng xét tốt nghiệp THCS

 

Các PHT +Thanh

 

19/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

- Tập huấn chương trình xét tốt nghiệp trung học cơ sở và chương trình nhập dữ liệu thi tuyển vào lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá trung học phổ thông tại trườngTT 2.

Lê Vân+Cô Ngọc Loan

Từ 24/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 đến 25/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

- Hiệu trưởng lập danh sách đề cử CB,GV vào Hội đồng xét tốt nghiệp THCS gửi về Phòng GDĐT.

PHT+Thanh

Từ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 đến tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

- Giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm lớp 9 hoàn tất việc lập danh sách người học (Bước 1).

Giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm

lớp 9.

Từ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 đến 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

- Giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm lớp 9 thông qua các danh sách người học (Bước 2).

Giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm

lớp 9.

11/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

- Họp hội đồng xét duyệt đề nghị công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (Bước 3).

Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở.

18/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

- Báo cáo số liệu, đĩa dữ liệu công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở và gửi tờ trình, biên bản xét duyệt TN.THCS, danh sách công nhận tốt nghiệp về tổ CM PGD-ĐT.

PHT+Thanh+Cô Ngọc Loan

2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

- Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời.

P. HT+Thanh+GVCN+

Ngọc Loan

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Củ Chi (để báo cáo);

- Lưu: VT, CM.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

File đính kèm  Tệp đính kèm: KH XETTN THCS 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 TRUONG.doc

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm