BC thống kê năm học 16-1715/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

BC TK Công tác Đào tạo bồi dưỡng 16-1712/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Công tác tuần từ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/5 đến 13/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá178/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Kế hoạch tổ chức lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh khối 9 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá175/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

BC kết quả công tác BDTX 16-174/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

BC Công tác KĐCLGD 16-174/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Công tác tuần từ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/5 đến 6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá173/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

BC sử dụng nước sạch 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1727/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

BC tổng kết công tác kiểm tra nhà trường 16-1727/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

KH xét TN THCS 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1725/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Công tác tuần từ 24/4 đến 29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1724/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

KH tuyển sinh vào lớp 6 NH 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1821/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Công tác tuần từ 17/4 đến 22/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1717/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Công tác tuần từ 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4 đến 15/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá171tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

KH xét TN THCS 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá171tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17