Hiện tìm kiếm văn bản

Có 146 văn bản được tìm thấy


STTSố văn bảnTiêu đềLoại tài liệuNgày đăng
1 64/KH-THCSTTH Kế hoạch khảo sát trực tuyến năng lực ngoại ngữ lớp 9 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Trường21-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/KH-THCSTTH Báo cáo sơ kết công tác phổ cập bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ em và học sinh năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 và học kỳ I năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Trường25-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
3 58/KH-THCSTTH Kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Trường19-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
4 86/KH-THCSTTH Kế hoạch chiến lược phát triển trường THCS Tân Thông Hội giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21, tầm nhìn đến năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25
Đính kèm file :  

 File 1 : chien_luoc_phat_trien_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18_-_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21_16122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1923.pdf

 File 2 : img2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19121tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2_16122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1923.pdf

Trường16-12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
5 286/KH-THCSTTH Kế hoạch tổ chức môn thi giáo dục STEM - Xe thế năng Trườngtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
6 282/KH-THCSTTH Kế hoạch kiểm tra học kỳ I năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Trường27-11-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
7 28tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/KH-THCSTTH Kế hoạch tổ chức phụ đạo học sinh yếu năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Trường21-11-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
8 247/BC-THCSTTH Báo cáo đánh giá cuối kỳ hoạt động dự án "Trường học thân thiện và Bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương - Giai đoạn II" Trường18-11-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
9 268/KH-THCSTTH Kế hoạch Hội Khỏe Phù Đổng môn Cờ tướng năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Trườngtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-11-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 254/KH-THCSTTH Kế hoạch kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 -2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Trường23-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
11 249/KH-THCSTTH Kế hoạch thành lập Câu lạc bộ Khoa học tự nhiên Trường22-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
12 248/KH-THCSTTH Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Trường22-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
13 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/KH-THCSTTH Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (Công tác Phổ cập THCS) Trường19-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
14 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/KH-THCSTTH Kế hoạch tổ chức Hội Khỏe Phù Đổng cấp trường môn Điền kinh năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Trường18-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
15 199/KH-THCSTTH Kế hoạch tổ chức giải bóng chuyền học sinh nam lớp 9 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Đính kèm file :  

 File 1 : ke_hoach_bong_chuyen_1692tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1914.pdf

 File 2 : ke_hoach_bong_chuyen_1692tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1914.pdf

Trường16-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
1234567891tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá