CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN TRỐNG KÈN TRƯỜNG THCS THĂNG LONG

 CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN TRỐNG KÈN TRƯỜNG THCS THĂNG LONG 

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG SA - LỜI BIỂU HÁT