Học sinh Trường THCS Thạnh An tập thể dục giữa giờ.

Học sinh Trường THCS Thạnh An tập thể dục giữa giờ.