THÔNG BÁO CẬP NHẬT HỒ SƠ CÁ NHÂN

Để cập nhật hồ sơ cá nhân của giáo viên, đề nghị quý Thầy Cô liên hệ kế toán để cập nhật nội dung thay đổi và nộp các minh chứng kèm theo.

Ví dụ: Mới sinh con - Nộp bản sao giấy khai sinh. 
          Hoàn thành các lớp học - Nộp bản sao văn bằng, chứng chỉ