Hiện tìm kiếm văn bản

Có 5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá văn bản được tìm thấy


STTSố văn bảnTiêu đềLoại tài liệuNgày đăng
1 Số 374/GDĐT-VP Việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Đính kèm file :  

 tbvp374treocotqvanghilegiotohungvuongnam2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2332tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16_2532tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.pdf

Phòng giáo dục25-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2 Số 956/GDĐT-TLTN Công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn trường
Đính kèm file :  

 tbvp956dambaoantrattuantoantruonghoc1282tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1914_1682tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá199.pdf

Phòng giáo dục16-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
3 Thông báo tuyển sinh học thạc sĩ tại Củ Chi Phòng giáo dục16-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
4 Số: 767/GDĐT-TC Về số chấp hành nghiêm chế độ báo cáo, thỉnh thị khi đi tham quan, du lịch của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng
Đính kèm file :  

 vb_huong_dan_xin_y_kien_khi_tham_quan_du_lich_222tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.doc

Phòng giáo dục26-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
5 Số 536/GDĐT-VP Về việc trang phục đối với giáo viên nữ khi đến trường trong thời điểm từ 2-27/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Đính kèm file :  

 tbvp536viectrangphucdoivoigvnu2642tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1917_222tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.pdf

Phòng giáo dục26-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
6 V/v Xác minh chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin
Đính kèm file :  

 huong_dan_xac_minh_chung_chi_ung_dung_cong_nghe_thong_tin_2832tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1922.pdf

Phòng giáo dục28-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
7 Số 248/TB-GDĐT Về việc nâng cao hiệu suất đào tạo
Đính kèm file :  

 tbthcs248klnangcaohsdtcactruongthvathcs432tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1915_2832tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1922.pdf

Phòng giáo dục28-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
8 Số 253/TB-GDĐT Tiếp nhận học sinh đầu cấp và thời gian làm việc của CBQL
Đính kèm file :  

 tbth253tiepnhanhsdaucap432tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1916_2832tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1922.pdf

Phòng giáo dục28-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
9 Số 252/TB-GDDT Thông báo việc chuyển công tác của giáo viên trong và ngoài địa bàn huyện Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Đính kèm file :  

 tbvp252chuyencongtacdoivoigvtrongvangoaiquan432tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1916_2832tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1921.pdf

Phòng giáo dục28-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Kế hoạch tổ chức ôn và thi chứng chỉ CNTT đợt 3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Đính kèm file :  

 ke_hoach_thi_chung_chi_ung_dung_cnttgd_huyen_cu_chi_2832tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1921.doc

Phòng giáo dục28-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
11 Số 177/GDĐT-PC Tuyên truyền lặp vi bằng Thừa phát lại
Đính kèm file :  

 tbvp177tuyentruyenlapvibangthuaphatlai1922tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá199_132tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá199.pdf

Phòng giáo dụctập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
12 Số 12/KH-GDĐT Trọng tâm công tác PCCC Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Đính kèm file :  

 datahcmedupgdcuchiattachments2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191van_phongkh122phongchaychuachaycaodiemdiptetk_132tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá199.pdf

Phòng giáo dụctập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
13 Số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/GDĐT Về việc triển khai đề án xác định chỉ số cải cách hành chính ban hành kèm theo quyết định số 2636/QĐ-BNV ngày 15/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Bộ trưởng Bộ nội vụ
Đính kèm file :  

 tbvp1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7trienkhaideanchisocchcqd26362512tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá199_122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1922.pdf

Phòng giáo dụctập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
14 Số 11tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/TB-GDĐT Vận động người dân không xả rác ra đường và kênh rạch, giảm ngập nước trên địa bàn huyện
Đính kèm file :  

 tbvp11tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đákhongxaracraduong2512tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá199_1_122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1922.pdf

Phòng giáo dụctập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
15 Số 129/GDĐ- Về việc tăng cường thực hiện BHYT học sinh năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 và những năm tiếp theo
Đính kèm file :  

 tbvp129tangcuongthuchienbhythocsinhnam2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá193tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1914_122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1922.pdf

Phòng giáo dụctập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
1234