Thông báo về việc tổ chức lớp đào tạo chuyển đổi văn bằng

Thông báo về việc tổ chức lớp đào tạo chuyển đổi văn bằng 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Thông báo cập nhật hồ sơ cá nhân1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Để cập nhật hồ sơ cá nhân của giáo viên, đề nghị quý Thầy Cô liên hệ kế toán để cập nhật nội dung thay đổi và nộp các minh chứng kèm theo.

HỎA TỐC: CÔNG ĐIỆN về cho học sinh nghỉ học trước diễn biến của Bão số 16

HỎA TỐC: CÔNG ĐIỆN về cho học sinh nghỉ học trước diễn biến của Bão số 1625/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự tuyển viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn huyện năm học 2017-2018

Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự tuyển viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn huyện năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá187/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Thông báo về việc công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện năm học 2017-2018

Thông báo về việc công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1822/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Thông báo 593 - Phỏng vấn kiến thức chuyên môn tuyển viên chức

Thông báo 593 - Phỏng vấn kiến thức chuyên môn tuyển viên chức27/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Dự thảo hội nghị cán bộ công chức, năm học 2017 - 2018

Dự thảo hội nghị cán bộ công chức, năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1823/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Kết quả - Chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá181tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Công khai chất lượng năm học 2016-2017

Công khai chất lượng năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá173tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

LỊCH KIỂM TRA
 Học kỳ II- Năm học 2016-2017

LỊCH KIỂM TRA Học kỳ II- Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 1/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Thông báo kế hoạch tổ chức các khóa tập huấn công nghệ thông tin tháng 12 năm 2016

Thông báo kế hoạch tổ chức các khóa tập huấn công nghệ thông tin tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá162/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Kế hoạch
hội thi kể chuyện theo sách
 năm học 2016 - 2017.
​

Kế hoạch hội thi kể chuyện theo sách năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17. ​28/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Kế hoạch
hội thi kể chuyện theo sách 
 năm học 2016 - 2017.

Kế hoạch hội thi kể chuyện theo sách năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17. 28/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16