KẾ HOẠCH HỘI THI KỂ CHUYỆN THEO SÁCH NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Cụm 1 :Thiết bị - Thư viện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Củ Chi, ngày 24 tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

HỘI THI KỂ CHUYỆN THEO SÁCH

 NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.

 

         Căn cứ phương hướng ,nhiệm vụ công tác thiết bị , thư viện năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16– 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của phòng GD&ĐT Củ Chi .

        Căn cứ kế hoạch của bộ phận Thiết bị - Thư viện phòng GD&ĐT Củ Chi về việc tổ chức Hội thi kể chuyện theo sách trong Cụm .

        Cụm  1 Thiết bị - Thư viện lập kế hoạch tổ chức Hội thi kể chuyện theo sách vòng Cụm cụ thể như sau :

 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

     1. Nhằm mục đích hiểu rõ nội dung chuyện kể trong sách giáo khoa và rèn luyện kỹ năng diễn đạt, tự tin trước tập thể, tạo tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa các trường trong cụm;

     2. Rút ra những bài học kinh nghiệm về tình yêu thương Ông bà ,cha mẹ và nhân cách sống trong xã hội

     3. Giáo dục ý thức ham thích đọc sách trong học sinh .

II. NỘI DUNG VÀ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

     1.  Nội dung thi: Kể một câu chuyện trong sách giáo khoa bậc THCS.

  2.  Thời gian thi Kể : tối đa 15 phút.

     3.  Đối tượng dự thi: Học sinh bậc THCS các trường trong cụm

  1. Thành phần:

        A.  Ban tổ chức:

-   Ông NGUYỄN VĂN BƯỞI  - HT trường THCS Tân Thông Hội   - Trưởng ban

-   Bà Thân Lê Hồng  Nhung  - P Hiệu trưởng THCS Tân Thông Hội  - Phó ban .

-   Ông Lê Vân                  - P Hiệu trưởng THCS Tân Thông Hội         - Phó ban  .

 -  Bà Lê Nhật Minh Thùy              - GV Thư viện THCS Tân Thông Hội – UV.

         B.  Ban Giám Khảo:

             Mỗi trường trong cụm chọn 1 GV môn ngữ văn  cơ cấu vào Ban GK. Trưởng Ban giám khảo: Thầy Nguyễn Văn Nhàn Tổ trưởng Tổ Ngữ văn trường THCS Tân Thông Hội .

         C. Thành phần tham dự :

              - Đại diện CBQL các trường trong Cụm .

              - Giáo viên phụ trách thư viện và học sinh dự thi các trường trong cụm .

    5.  Hình thức thi:

   -  Mỗi trường chọn một chuyện kể trong chương  trình bậc THCS 

   -  Hình thức trình bày phong phú, thể hiện tốt các yêu cầu sau:

               + Chuyện kể  phải có bố cục rõ ràng: Giới thiệu được câu chuyện kể  ; nội dung rõ ràng ; bài học kinh nghiệm rút ra từ câu chuyện kể ; giọng kể thuyết phục người nghe .

     + Trang phục đẹp, lịch sự.

 6. Thời gian thực hiện:

            + Vòng trường: tự tổ chức.

            + Vòng cụm: Thời gian tổ chức thi : lúc 7 giờ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá , ngày Thứ Tư tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 .

     7. Địa điểm thi vòng cụm:   Trường THCS Tân Thông Hội

      8. Kinh phí tổ chức : mỗi trường trong Cụm nộp 5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đồng cho Ban tổ chức vào ngày họp Ban giám khảo.

      9. Ngày họp Ban Giám khảo: Thứ Tư , ngày 28 / 12 /2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 ( Địa điểm: Trường THCS Tân Thông Hội) lúc 8 giờ.( Thay thư mời )

Lưu ý :

           -  Khi họp Ban giám khảo đề nghị các trường nộp kinh phí cho trường tổ chức Hội thi và gởi tên câu chuyện kể .

           -  Trường đạt giải nhất vòng cụm sẽ dự thi cấp Huyện.

    7. Giải thưởng

           -Cơ cấu giải thưởng:

  • Giải nhất  5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáđ.
  • Giải nhì    3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáđ.
  • 2Giải ba      2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáđ
  • 2 giải khuyến khích mỗi giải 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đồng .

          

             Trên đây là kế hoạch Hội thi kể chuyện theo sách Cụm 1 Thiết bị - thư viện  năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17. Đề nghị hiệu trưởng các trường trong Cụm  phổ biến và thực hiện đúng theo tinh thần của kế hoạch./.

 

 

Nơi nhận:                                                                          Trưởng Ban tổ chức

- CV phụ trách TBTV phòng GD&ĐT

- Các trường THCS trong cụm                                                                                          (đã kí)

- Lưu hồ sơ cụm                                                                                                                                  

 

                                                                                    NGUYỄN VĂN BƯỞI