V/v thực hiện môi trường xanh

V/v thực hiện môi trường xanh 22/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

V/v thực hiện môi trường xanh

V/v nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc 30/4 và 1/5/2020

V/v nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4 và 1/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

V/v nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4 và 1/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

V/v hướng dẫn dạy học, kiểm tra và đánh giá qua Internet tại các trường Trung học trên địa bàn Thành Phố

V/v hướng dẫn dạy học, kiểm tra và đánh giá qua Internet tại các trường Trung học trên địa bàn Thành Phố22/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

V/v hướng dẫn dạy học, kiểm tra và đánh giá qua Internet tại các trường Trung học trên địa bàn Thành Phố

Văn bản vể điều chỉnh thu nhập tăng thêm đối với cán bộ công chức viên chức

Văn bản vể điều chỉnh thu nhập tăng thêm đối với cán bộ công chức viên chức22/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Văn bản vể điều chỉnh thu nhập tăng thêm đối với cán bộ công chức viên chức

Về công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

Về công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp6/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

Thực hiện theo Kế hoạch số 28/KH-UBND về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona

Thực hiện theo Kế hoạch số 28/KH-UBND về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona6/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thực hiện theo Kế hoạch số 28/KH-UBND về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona

Về công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona gây ra trong trường học

Về công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona gây ra trong trường học6/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona gây ra trong trường học

Kế hoạch Hội thi Giáo viên Chủ nhiệm giỏi Năm học 2019 - 2020

Kế hoạch Hội thi Giáo viên Chủ nhiệm giỏi Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kế hoạch ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

Kế hoạch ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra6/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

V/v tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

V/v tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 6/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

V/v tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Văn bản số 55/GDĐT-YTTH ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

V/v tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra6/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

V/v tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra (Văn bản số 51/GDĐT-YTTH ngày 31/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Văn bản về Hội thi Lớn lên cùng sách năm học 2019 - 2020

Văn bản về Hội thi Lớn lên cùng sách năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 1/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Văn bản về Hội thi Lớn lên cùng sách năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

văn bản về cuộc thi Văn hay Chữ tốt của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

văn bản về cuộc thi Văn hay Chữ tốt của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM1/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

văn bản về cuộc thi Văn hay Chữ tốt của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

Văn bản về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh

Văn bản về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh17/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Văn bản về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh

Kế hoạch Ngày pháp luật của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

Kế hoạch Ngày pháp luật của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM17/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Kế hoạch Ngày pháp luật của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM