Tham quan thực tế, trải nghiệm tại Cần Giờ

Tham quan thực tế, trải nghiệm tại Cần Giờ 4/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

"Dạy học chủ đề theo định hướng STEM trong môn Sinh"2/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Báo cáo Chuyên đề môn Sinh học Cụm 2 tại trường THCS Lý Thường Kiệt

Hưởng ứng ngày Thế Giới phòng chống HIV-AIDS

Hưởng ứng ngày Thế Giới phòng chống HIV-AIDS27/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Chuyên đề: PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM VÀ HIV/AIDS TRONG TRƯỜNG HOC.

Chuyên đề: PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM VÀ HIV/AIDS TRONG TRƯỜNG HOC.16/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Người thực hiện: Nhóm Sinh

HS lớp 9 trải nghiệm tiết học chủ đề theo định hướng stem

HS lớp 9 trải nghiệm tiết học chủ đề theo định hướng stem1/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tiết học chủ đề theo định hướng stem của HS lớp 6

Tiết học chủ đề theo định hướng stem của HS lớp 61/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tiết học môn Sinh k9, áp dụng kỹ thuật mãnh ghép và di chuyển trạm

Tiết học môn Sinh k9, áp dụng kỹ thuật mãnh ghép và di chuyển trạm7/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tiết học theo chủ đề môn Sinh k9 NH2018-2019

Tiết học theo chủ đề môn Sinh k9 NH2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá196/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

HS chuẩn bị theo nhóm đồ dùng học tập, học theo chủ đề NST với kỹ thuật mãnh ghép và di chuyển trạm.

Dùng tế bào gốc điều trị tổn thương tủy sống

Dùng tế bào gốc điều trị tổn thương tủy sống19/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Đây là lần đầu tiên phương pháp sử dụng tế bào gốc để chữa trị các bệnh liên quan tới chức năng vận động được thử nghiệm trên thế giới.

Chuyên đề dưới cờ nhóm Sinh, chủ đề:

Chuyên đề dưới cờ nhóm Sinh, chủ đề: " PHÂN LOẠI RÁC THẢI" NH 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1918/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Báo cáo: em Trương Văn Hoài Khanh - lớp 9/3

Tiết Học ngoài nhà trường tại Thảo Cầm Viên và học trải nghiệm tại Công Viên Nước Đầm Sen 10/11/2018 (NH2018-2019)

Tiết Học ngoài nhà trường tại Thảo Cầm Viên và học trải nghiệm tại Công Viên Nước Đầm Sen 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (NH2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)15/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

HS khối 6

Chuyên đề cấp quận môn SInh ( ngày 9/11/2018)- HKI NH 2018-2019

Chuyên đề cấp quận môn SInh ( ngày 9/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)- HKI NH 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1913/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Xây dựng tiết dạy ngoài không gian lớp học theo hướng nghiên cứu bài học ở môn Sinh 6.