Chuyên đề Luyện tập: Viết đoạn mở bài trong Nghị luận văn học lớp 9 của Cô Nguyễn Thị Pha - Ngày 13/11/2019

Chuyên đề Luyện tập: Viết đoạn mở bài trong Nghị luận văn học lớp 9 của Cô Nguyễn Thị Pha - Ngày 13/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1915/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Dạy học tích cực - Thuyết trình về sử dụng điện an toàn và tiết kiệm - Thực hiện: Thầy Trần Đức Lộc và lớp 9A1

Dạy học tích cực - Thuyết trình về sử dụng điện an toàn và tiết kiệm - Thực hiện: Thầy Trần Đức Lộc và lớp 9A18/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hội thi Văn hay chữ tốt năm học 2019 - 2020

Hội thi Văn hay chữ tốt năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá26/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tiết thao giảng

Tiết thao giảng "RƯỢU ETYLIC" của Cô Cao Thị Hương Lan9/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tiết thao giảng

Tiết thao giảng " Ứng dụng STEM trong dạy học Vật Lý 7" của Cô Bùi Thị Ngọc Diệu9/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Chuyên đề  STEM ngữ văn 8:

Chuyên đề STEM ngữ văn 8: "Ứng dụng văn thuyết minh vào trong đời sống" của Cô Nguyễn Trần Hồng Ngọc - Ngày 23/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1926/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tiết thao giảng cấp Quận ngày 20/3/2019 -

Tiết thao giảng cấp Quận ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - "Dạy học STEM trong Vật lý 9" của Thầy Trần Đức Lộc21/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tiết thao giảng cấp Quận ngày 23/02/2019 của Cô Nguyễn Ngọc Thảo - Bộ môno Thể dục

Tiết thao giảng cấp Quận ngày 23/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của Cô Nguyễn Ngọc Thảo - Bộ môno Thể dục27/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tiết thao giảng cấp Quận ngày 22/02/2019 của Thầy Bùi Thanh Hải - Bộ môn Sinh học

Tiết thao giảng cấp Quận ngày 22/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của Thầy Bùi Thanh Hải - Bộ môn Sinh học26/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tiết thao giảng cấp Quận ngày 13/11/2018 của Cô Hồ Nam Trân - Bộ môn Toán

Tiết thao giảng cấp Quận ngày 13/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Cô Hồ Nam Trân - Bộ môn Toán15/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

CHIA SẺ: Kho bài giảng E-Learning của Bộ Giáo dục và Đào tạo14/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Tiết thao giảng ngày 31/10/2018 của Cô Trần Thị Cúc - Bộ môn Ngữ văn

Tiết thao giảng ngày 31/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Cô Trần Thị Cúc - Bộ môn Ngữ văn1/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Tiết thao giảng ngày 26/10/2018 của Cô Nguyễn Thị Tuyết Hương - Bộ môn GDCD

Tiết thao giảng ngày 26/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Cô Nguyễn Thị Tuyết Hương - Bộ môn GDCD27/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Cô Nguyễn Ngọc Thảo - GV Thể dục trường THCS Phan Sào Nam với tiết dạy dự thi Giáo viên dạy Giỏi cấp Quận

Cô Nguyễn Ngọc Thảo - GV Thể dục trường THCS Phan Sào Nam với tiết dạy dự thi Giáo viên dạy Giỏi cấp Quận22/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18