Bài tập Lịch sử 8 (Bài số 2)

Chào các em! Để hoàn thành bài tập này, các em xem lại kiến thức bài 24 và bài 25 trong sách giáo khoa Lịch sử 8 nhé. Chúc các em làm bài tốt!

https://bit.ly/33QIncB
Tác giả: Nguyễn Ngô Anh Huyền