VẬT LÝ 7: Bài Tập Về Dòng điện - Nguồn điện

Các em hãy sử dụng các kiến thức về Dòng điện - Nguồn điện để trả lời các câu hỏi bài tập liên quan nhé!

Sau khi ôn lại các kiến thức về Dòng điện - Nguồn điện các em hãy vào link sau làm bài tập nhé!

https://bit.ly/baitapdongdiennguondien 

Câu 5: Nguồn điện là gì? Nguồn điện có đặc điểm gì? Cho 3 VD.
- Nguồn điện là thiết bị có khả năng cung cấp dòng điện cho các dụng cụ điện hoạt động
- Mỗi nguồn điện đều có hai cực:

+ Cực dương (+)

+ Cực âm (-).
Câu 6 : Electron tự do trong kim loại là gì?

Khi gặp điều kiện thích hợp, các electron thoát ra khỏi nguyên tử và chuyển động tự do trong kim loại, chúng được gọi là các electron tự do.

Câu 7: Dòng điện là gì?

- Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng
- Dòng điện chỉ chạy trong mạch điện kín.

Câu 8: Dòng điện trong kim loại là gì?

Dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng.
Câu 9: Nêu quy ước về chiều dòng điện chạy trong mạch điện kín?

- Chiều dòng điện được quy ước là chiều từ cực dương của nguồn qua các thiết bị điện tới cực âm của nguồn.

Câu 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: Cho biết chiều dòng điện trong kim loại?

Khi có dòng điện chạy qua kim loại, các electron tự do trong kim loại bị cực âm của nguồn đẩy và cực dương của nguồn hút lại.
Câu 11: So sánh chiều dòng điện trong kim loại và chiều dòng điện trong mạch kín?

Chiều dịch chuyển có hướng của các Electron tự do trong dây dẫn kim loại ngược lại với chiều dòng điện trong mạch kín.

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hằng