Bài học môn Giáo dục công dân 8

Bài học môn Giáo dục công dân 8 29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thân chào các em ! Trong tuần này các em sẽ tiếp tục tìm hiểu nội dung bài Bài 21: Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và thực hiện bài Ôn tập HK2. Mến chúc các em học tốt !

Bài học môn GDCD 8 tuần 32

Bài học môn GDCD 8 tuần 3216/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thân chào các em! Trong tuần này các em sẽ tìm hiểu nội dung bài Bài 21: Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Mến chúc các em học tốt !!

Bài học GDCD 8

Bài học GDCD 8 6/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thân chào các em! Trong tuần này các em sẽ tiếp tục tìm hiểu nội dung bài Bài 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá và thực hiện bài tập theo link nhé. Mến chúc các em học tốt !!

Bài học môn GDCD 8 Tuần 30

Bài học môn GDCD 8 Tuần 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thân chào các em! Trong tuần 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá các em cùng tìm hiểu nội dung bài 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Các em hãy viết câu trả lời vào tập nhé. Mến chúc các em học tốt!!

Bài học môn GDCD 8

Bài học môn GDCD 825/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thân chào các em! Trong tuần lễ này các em tiếp tục tìm hiểu nội dung bài học chủ đề về pháp luật, thực hiện bài tập trăc nghiệm của Tuần 29 theo đường link. Mến chúc các em học tốt!

Bài học môn GDCD 8 tuần 28, 29

Bài học môn GDCD 8 tuần 28, 2916/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thân chào các em! Trong tuần 28, 29 chúng ta tiếp tục tìm hiểu bài 19: Quyền tự do ngôn luận. Các em hãy viết câu trả lời vào tập và thực hiện bài tập trắc nghiệm nhé. Mến chúc các em học tốt!!

Bài học môn Giáo dục công dân lớp 8

Bài học môn Giáo dục công dân lớp 82/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thân chào các em! Trong tuần 26 và tuần 27 chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài 18, các em sẽ soạn bài vào tập với nội dung câu hỏi và làm bài tập trắc nghiệm theo đường link nhé ! Chúc các em học tốt !!

Bài học môn Giáo dục công dân 8

Bài học môn Giáo dục công dân 822/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Các em học sinh thân mến ! Trong những tuần lễ được nghỉ học do dịch Covid-19 các em hãy tự ôn tập theo những nội dung cô yêu cầu và viết câu trả lời vào tập. Chúc các em học tốt và hẹn sớm gặp lại các em !!