Biến ước mơ thành hiện thực.

Biến ước mơ thành hiện thực. 3/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Người thầy truyền cảm hứng hiểu rằng sẽ luôn có những tảng đá trên con đường phía trước chúng ta. Chúng là chướng ngại vật hay là bàn đạp phụ thuộc vào cách chúng ta sử dụng chúng như thế nào.

Câu hỏi cuộc đời

Câu hỏi cuộc đời13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Đây là một câu chuyện có thật trong lịch sử. Tại một trường trung học ở Mỹ, có một lớp học nọ với 26 em học sinh cá biệt. Những em học sinh trong lớp học này đều có tiểu sử không mấy hay ho: em từng tiêm chích ma túy, em từng vào trại cải tạo, thậm chí có một học sinh nữ mà trong một năm đã phá thai tới 3 lần.

Dùng 3 bát mì để dạy con bài học sâu sắc.

Dùng 3 bát mì để dạy con bài học sâu sắc.7/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Đầu thầy rỗng?25/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Việc nhỏ, ý nghĩa lớn.25/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Bài toán chia táo27/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Môn Toán quyết định điểm số môn Văn27/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Hơn cả vé xem xiếc

Hơn cả vé xem xiếc2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Chuyện ít ai biết về Sơn Tinh - Thủy Tinh19/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Bản án cho Sơn Tinh, Thủy tinh nếu còn sống đến giờ và thụ án ở Việt Nam...

Lý do trẻ con không nên học giỏi

Lý do trẻ con không nên học giỏi13/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Cách vào đề bá đạo của thầy giáo

Cách vào đề bá đạo của thầy giáo13/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16